Naamverwisselingen en de gevolgen.

Uw webmaster maakt een vergissing bij het verzenden van een email, de beide emailadressen verschillen slechts een teken, het kwam bij Koos Radar terecht i.p.v. Jan Radio, dit is aanleiding tot onderstaande anekdote's.

Koos JCM Dekker schrijft 19 nov 2014, salaris:

Mooi al die namen weer eens langs te zien gaan. Allemaal pensionado's en ik maar werken.
Leuke is nu dat de situatie van vroeger zich nu weer herhaalt.
Toen ik als jong broekie bij de radarwpl kwam werken (1979) en een paar maanden bezig was gaf ik zo links en
rechts bij collega's aan dat het tarief wat we over ons maandsalaris kregen een respectabel bedrag was t.o.v. het salaris.
Ik meen dat Dick v Z toen het bedrag hoorde. Hij reageerde wat verrast omdat ik veel meer dan hij kreeg.
Ik vond het natuurlijk niet verkeerd.
Wat bleek nu. Ik kreeg het tarief wat over het salaris van Jan (ook JCM) Dekker, de chef vd radio wpl, werd berekend.
Men vond het toen nodig om een financieŽle correctie op mijn salaris toe te passen. Heel jammer dus.
Nu dus weer een leuke vergissing tussen de beide JCM-en.

Ed Krijger schrijft 18 nov 2014, loonzakjes vergissing:
Leuk deze anekdote, die naamsverwisseling.
Het een haal het ander boven.
Toen ik als jong broekie...(nog langer geleden)... mijn maandloon mocht halen.
Dat gebeurde midden jaren 60 nog op het personeelzaken kantoor. (in het oude EWER gebouw)
De lonen werden toen nog met de hand uitbetaald.
Alles zat in een perkamentpapieren zakje, alle bankbiljetten keurig gevouwen;
de een iets anders gevouwen dan de andere,
zodat alle biljetten aan de buitenzijde van de enveloppe gezien en geteld konden worden.
Je begrijpt dat al het loon van al het werkplaatspersoneel beschermd moest worden.
Daarvoor kwam de comptabel ambtenaar en zijn assistent samen met een Marechausee.
Dat was de context waar een loon enveloppe aan mij werd uitgereikt.
† Het was de maand mei 1965, dus ook het vakantiegeld werd uitgekeerd.
Nou dat viel niet tegen, toen ik een snelle blik wierp op het
rijtje bankbiljetten....al doorlopend. het zakje open scheurend,
om een gulden voor de personeelsvereniging er uithalend,
zag ik dat de naam "Koke" op het zakje stond. Ik heet "Krijger", dus daar was iets fout gegaan.....
Gelukkig had men nog een vervangend perkament zakje, dus kon de fout hersteld worden
voordat de rechtmatige eigenaar zich meldde.
Ouwe koeien, maar wel leuk!
Met collegiale groet, Ed Krijger (radar wpl 26 okt 1964 - 31 jan 1982)

Ed Krijger, opnieuw een verwisseling:
Het was het loonzakje van meneer Kreeftenberg onze toenmalige BI (Bedrijfs Ingenieur).
De loonzakjes stonden achter elkaar in het bakje; KReeftenberg, KRijger.....

Met collegiale groet, Ed Krijger (radar wpl 26 okt 1964 - 31 jan 1982)

Terug hoofdmenu